पछाडलेली घरं आणि भूतांचं दिसणं

भुतं दिसण्याच्या ठिकठिकाणी घडणाऱ्या घटना म्हणजे फसवणूक असते असे बहुतेक सर्व शास्त्रज्ञ मानतात. पण कॅनडा, इंग्लंड इत्यादी ठिकाणी एखादं घर भुताने पछाडलेलं आहे असा भास ज्यावेळी होतो त्यावेळी मेंदूमध्ये कोणत्या […]

पुढे वाचा...

भुते

भारताच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या लोकवाङग्मयामध्ये भुतांच्या गोष्टींना फार महत्त्व आहे. जुन्यानव्या परिकथांमध्ये भुतांच्या कल्पना असतातच. पौराणिक आणि वेदिक साहित्यांमधेही भुतांचा उल्लेख अनेक ठिकाणी असतो. गरुडपुराणामध्ये भुतांविषयी बराच तपशील दिलेला आहे. […]

पुढे वाचा...