पुनर्जन्म

पुनर्जन्म म्हणजे मरणानंतर माणसाच्या शरीराचं विघटन होतं. परंतु त्याचा कोणतातरी अंश पुन्हा नव्या शरीराच्या रूपात जन्माला येतो. आपण ह्या पूर्वीही जन्मलो होतो आणि यानंतरही पुन्हा जन्म घेणार आहोत ही कल्पना […]

पुढे वाचा...

परिवहन (चॅनलिंग)

पूर्वी ज्याला परलोकविद्या -किंवा मृतव्यक्तीशी संपर्क साधणं किंवा माध्यम असणं म्हणत असंत त्याला आजकाल चॅनलिंग म्हटलं जातं. ह्या प्राचीन कलेचं पुनरुज्जीवन १८४८ मध्ये मार्गारेट आणि केट फॉक्स या ११ आणि […]

पुढे वाचा...

आत्म्याची संकल्पना

आत्मा ही संकल्पना मानसिक दृष्टीने मोलाची आहे. त्यामुळेच ती माणसाच्या मनामध्ये युगानुयुगे टिकून राहिली असावी. कालौघात स्वतःच्या अस्तित्वाची, तसेच आपण अमर नसल्याची जाणीव आणि आपला अंत कधी ना कधी होणारच […]

पुढे वाचा...